český हिन्दी 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano 한국의 magyar Nederlands Polskie Português Român Slovenščina slovenský Svenska Türkçe tiếng việt
IBIOTEC® BIOCLEAN® AL HP användningsklart
Last update: 2023/03/21 11:22

 

PRODUKT MED FYRDUBBEL FUNKTION

Rengöringsmedel - Avfettningsmedel

Avkalkningsmedel - Dekontamineringsmedel

För LIVSMEDELSINDUSTRIN

ISO 22 000 - Plan HACCP

 

 

 

Uppfyller kraven i rekommendationen (EU) 2017/84 från kommissionen från den 16 januari om övervakning av mineraloljekolväten i livsmedel och material och artiklar som kommer i kontakt med livsmedel

Tvättmedel, avfettningsmedel, rengöringsmedel helt fritt från KOLVÄTEN,

fritt från MOSH/ POSH och MOAH

Analysrapport tillgänglig på begäran 
nr. 21/006838 i enlighet med standarden DIN/EN 16.995 (LC, GC-FID)

 

CERTIFIERAT MED NSF A1

KAN ANVÄNDAS I OMRÅDEN

FÖR BEARBETNING AV LIVSMEDEL

 

 

BIOCLEAN AL HP tar omedelbart bort alla oorganiska föroreningar,
damm, sprayer, sot, förbränningsrester och alla organiska
föroreningar, oljor och fetter, inklusive kokta, mineraler, vegetabiliska,
animaliska.
Kompatibelt med alla ytor, glas, keramik, plaster, gummi, metaller som inte är känsliga för korrosion som aluminium, inte rostkänsliga, superpolerade metaller, målade ytor, kromade, galvaniserade, elförzinkade.

 

                         Ladda ner det tekniska bladet

 

TYPISKA FYSISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

EGENSKAPER

 STANDARDER

VÄRDEN

ENHETER

Aspekt

 Visuell

Flytande, klar

-

Färg

Visuell

Rosa

-

Doft

-

Mycket svag, doftfri

-

Densitet vid 25 °C

 NF EN ISO 12185

1,000

g/l

pH rent

NF T90-008

10,7

-

pH 10 %

NF T90-008

10,8

-

pH 5%

NF T90-008

10,6

-

Flödestid fördröjning 3

NF EN ISO 2431

22

s

Brytningsindex

ISO 5661

1,3350

Index

Ytspänning vid 20 °C till 5 %

ISO 6295

27,8

Dynes/cm

Fryspunkt

ASTM D 97

-10

°C

Skummande 5 %

NFT 60188

2/1000/170/0/250

mn/ml/l.h-1

Kolväteinnehåll

LPCH

0

%

Fosfatinnehåll

LPCH

0

%

Klorinnehåll

GCMS

 0 

ppm

Innehåll av tungmetaller och metalloider

GCMS

0

ppm 

COD kemisk syreförbrukning

NFT 90101

7420

mgO2/l

BOD 5 biokemisk syreförbrukning efter 5 dagar

NF EN 1899-1

1350

mgO2/l

TSStot totalt suspenderat material

NF EN 872

<2

mg/l

MVS flyktiga suspenderade fasta ämnen

 

<0,2

mg/l

TKN Kjelldahlkväve

NF EN 25663

475

mgN/l

ThOD teoretisk syreförbrukning

ISO 15705

8033

mgO2/l

Vätningsförmåga

-

..

Klass

Dispersionsförmåga

-

...

Klass

Emulgerande förmåga

-

..

Klass

Avfettningsförmåga

-

...

Klass

Rengöringsförmåga

-

...

Klass

 

Kraftfullt tvättmedel med 4 funktioner, rengörings-, avfettnings-, avkalknings-, dekontamineringsmedel. Godkänt för NSF A1. Fritt från HC MOSH/POSH MOAH. Inga Farosymboler. Diffusor DETECT BLUE(r) detekterbar. Biologiskt nedbrytbar. Kan användas på släta ytor, alla substrat. BIOCLEAN AL HP rengöringsmedel IBIOTEC, användningsklart, uppfyller kraven i enlighet med NSF H1 , flamsäkert, inga farosymboler, fritt från KOLVÄTEN, MOSH, MOAH, för borttagning av alla svårborttagliga föroreningar av organiskt eller oorganiskt ursprung. Produkt för industriellt underhåll. Produkter fria från mosh posh moah. fett fritt från mosh posh moah. smörjmedel fria från mosh posh moah. lösningsmedel fria från mosh posh moah. avfettningsmedel fria från mosh posh moah. rengöringsmedel fria från mosh posh moah. oljor fria från mosh posh moah. MOSH MOAH-bestämmelse. MOSH POSH MOAH

 

Producera, smörja, rengöra, skydda
IBiotec
® Tec Industries® Service 
erbjuder ett komplett utbud av
branschspecifika produkter

 


 

Önskar du:

 

ett gratis varuprov
en teknisk rekommendation
ett datablad
ett säkerhetsdatablad

 

- Kontakta oss -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

tillverkare av kemisk-tekniska produkter,
tackar dig för ditt besök.IBiotec® Tec Industries®Service finns på: YOUTUBE