český हिन्दी 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano 한국의 magyar Nederlands Polskie Português Român Slovenščina slovenský Svenska Türkçe tiếng việt
IBIOTEC® BIOCLEAN® AL HP Pripravený na použitie

PRODUKT SO ŠTYRMI ÚČINKAMI

Čistenie - Odmasťovanie

Odstraňovanie kameňa - Dekontaminácia

Pre AGROPOTRAVINÁRSKY PRIEMYSEL

ISO 22 000 - Plán HACCP

 

 

 

Spĺňa odporúčanie Komisie (EÚ) 2017/84 zo 16. januára 2017 o monitorovaní uhľovodíkov z minerálnych olejov v potravinách, ako aj materiáloch a výrobkoch

prichádzajúcich do styku s potravinami

Čistiaci prostriedok, odmasťovač, zaručene bez HC, bez MOSH/POSH, bez MOAH

Protokol o rozbore č. 21/009486 podľa normy DIN/EN 16.995 (LC, GC-FID) je na požiadanie k dispozícii

 

 

Silný čistiaci prostriedok 4 funkcie Čistenie Odmasťovanie Odstraňovanie kameňa Dekontaminácia. Schválené podľa NSF H1. Bez uhľovodíkov MOSH/POSH MOAH. Žiadny piktogram nebezpečenstva. Zistiteľný difúzor DETECT BLUE(r). Biologicky rozložiteľný. Možno použiť na všetky povrchy, všetky podklady. BIOCLEAN AL HP čistiaci prostriedok, ktorý čistí IBIOTEC, pripravený na použitie, schválený podľa NSF H1, nehorľavý, bez piktogramu nebezpečenstva, bez uhľovodíkov, MOSH, MOAH, na odstraňovanie všetkých odolných nečistôt organického alebo anorganického pôvodu. Produkt na priemyselnú údržbu. produkty bez mosh posh moah. tuky bez mosh posh moah. mazivo bez mosh posh moah. rozpúšťadlá bez mosh posh moah. odmasťovače bez mosh posh moah. čistiace prostriedky bez mosh posh moah. oleje bez mosh posh moah. Predpisy MOSH MOAH. MOSH POSH MOAH 

 

 

 

NEHORĽAVÝ

 

BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ
TESTOM OECD

 

ZARUČENE bez hydroxidu sodného,

bez oxidu draselného
bez fosfátov, bez amínov
bez uhľovodíkov, bez MOSH/POSH, bez MOAH

bez rozpúšťadiel

 

VŠETKY POVRCHY

 

VŠETKY PODKLADY

VŠETKY MATERIÁLY

 

 

všetko vybavenie, ktoré možno oddeliť od našich obalov a ktoré by mohlo predstavovať nebezpečenstvo v prípade, že by sa náhodne dostalo do potravín, možno ľahko zistiť vizuálnou kontrolou alebo odhaliť priemyselným videním.

Objavte celý náš sortiment na 

www.produitsindustriesagro-alimentaires.com

 

PLÁN POTRAVINOVEJ BEZPEČNOSTI HACCP
Povinnosti 4.11 Údržba a hygiena

 

4.11.1 Priestory a vybavenie musia byť udržiavané v dobrom hygienickom a čistom stave
4.11.2 Pre každé vybavenie sa musia zaviesť a zdokumentovať postupy čistenia
4.11.5 Čistota vybavenia sa musí kontrolovať
4.11.6 Čistiace prostriedky a nástroje musia byť odlíšené podľa svojho účelu

farebne. Musia byť čisté a hygienicky skladované

 

BIOCLEAN® AL HP je pripravený na použitie v superkoncentrovanej verzii

www.detergentnettoyant.com

 

 

Silný čistiaci prostriedok 4 funkcie Čistenie Odmasťovanie Odstraňovanie kameňa Dekontaminácia. Schválené podľa NSF H1. Bez uhľovodíkov MOSH/POSH MOAH. Žiadny piktogram nebezpečenstva. Zistiteľný difúzor DETECT BLUE(r). Biologicky rozložiteľný. Možno použiť na všetky povrchy, všetky podklady. BIOCLEAN AL HP čistiaci prostriedok, ktorý čistí IBIOTEC, pripravený na použitie, schválený podľa NSF H1, nehorľavý, bez piktogramu nebezpečenstva, bez uhľovodíkov, MOSH, MOAH, na odstraňovanie všetkých odolných nečistôt organického alebo anorganického pôvodu. Produkt na priemyselnú údržbu. produkty bez mosh posh moah. tuky bez mosh posh moah. mazivo bez mosh posh moah. rozpúšťadlá bez mosh posh moah. odmasťovače bez mosh posh moah. čistiace prostriedky bez mosh posh moah. oleje bez mosh posh moah. Predpisy MOSH MOAH. MOSH POSH MOAH Silný čistiaci prostriedok 4 funkcie Čistenie Odmasťovanie Odstraňovanie kameňa Dekontaminácia. Schválené podľa NSF H1. Bez uhľovodíkov MOSH/POSH MOAH. Žiadny piktogram nebezpečenstva. Zistiteľný difúzor DETECT BLUE(r). Biologicky rozložiteľný. Možno použiť na všetky povrchy, všetky podklady. BIOCLEAN AL HP čistiaci prostriedok, ktorý čistí IBIOTEC, pripravený na použitie, schválený podľa NSF H1, nehorľavý, bez piktogramu nebezpečenstva, bez uhľovodíkov, MOSH, MOAH, na odstraňovanie všetkých odolných nečistôt organického alebo anorganického pôvodu. Produkt na priemyselnú údržbu. produkty bez mosh posh moah. tuky bez mosh posh moah. mazivo bez mosh posh moah. rozpúšťadlá bez mosh posh moah. odmasťovače bez mosh posh moah. čistiace prostriedky bez mosh posh moah. oleje bez mosh posh moah. Predpisy MOSH MOAH. MOSH POSH MOAH

 

 

Výroba, mazanie, čistenie, ochrana, 
IBiotec® Tec Industries® Service
ponúka kompletnú sadu 
špecifických produktov pre priemysel
 

 


 

Ak máte záujem o:

 

bezplatnú vzorku 
technickú radu 
technické charakteristiky 
kartu bezpečnostných údajov

 

- Kontaktujte nás -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

výrobca technických chemických produktov, 
Vám ďakuje za Vašu návštevu.IBiotec® Tec Industries®Service je aj na: YOUTUBE