český हिन्दी 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano 한국의 magyar Nederlands Polskie Português Român Slovenščina slovenský Svenska Türkçe tiếng việt
IBIOTEC® BIOCLEAN® AL HP användningsklart

 

PRODUKT MED FYRDUBBEL FUNKTION

Rengöringsmedel - Avfettningsmedel

Avkalkningsmedel - Dekontamineringsmedel

För LIVSMEDELSINDUSTRIN

ISO 22 000 - Plan HACCP

 

 

 

Uppfyller kraven i rekommendationen (EU) 2017/84 från kommissionen från den 16 januari om övervakning av mineraloljekolväten i livsmedel och material och artiklar som kommer i kontakt med livsmedel

Tvättmedel, avfettningsmedel, rengöringsmedel helt fritt från KOLVÄTEN,

fritt från MOSH/ POSH och MOAH

Analysrapport tillgänglig på begäran 
nr. 21/006838 i enlighet med standarden DIN/EN 16.995 (LC, GC-FID)

 

 

Kraftfullt tvättmedel med 4 funktioner, rengörings-, avfettnings-, avkalknings-, dekontamineringsmedel. Godkänt för NSF A1. Fritt från HC MOSH/POSH MOAH. Inga Farosymboler. Diffusor DETECT BLUE(r) detekterbar. Biologiskt nedbrytbar. Kan användas på släta ytor, alla substrat. BIOCLEAN AL HP rengöringsmedel IBIOTEC, användningsklart, uppfyller kraven i enlighet med NSF H1 , flamsäkert, inga farosymboler, fritt från KOLVÄTEN, MOSH, MOAH, för borttagning av alla svårborttagliga föroreningar av organiskt eller oorganiskt ursprung. Produkt för industriellt underhåll. Produkter fria från mosh posh moah. fett fritt från mosh posh moah. smörjmedel fria från mosh posh moah. lösningsmedel fria från mosh posh moah. avfettningsmedel fria från mosh posh moah. rengöringsmedel fria från mosh posh moah. oljor fria från mosh posh moah. MOSH MOAH-bestämmelse. MOSH POSH MOAH 

 

 

   

FLAMSÄKERT

 

BIOLOGISKT NEDBRYTBART ENLIGT OCDE

 

HELT fritt från kaustiksoda,

fritt från Pottaska
fritt från Fosfater, fritt från Aminer
fritt från KOLVÄTEN, fritt från MOSH/POSH, fritt från MOAH

fritt från Lösningsmedel

 

ALLA YTOR

 

ALLA SUBSTRAT

ALLA MATERIAL

 

all utrustning kan separeras från våra förpackningar och därmed utgöra en fara i händelse av oavsiktlig migration till livsmedel men är lätt identifierbara genom visuell inspektion eller maskinell detektering.

Upptäck hela vårt sortiment på  

www.produitsindustriesagro-alimentaires.com

 

PLAN FÖR LIVSMEDELSSÄKERHET
Skyldigheter 4.11 Underhäll och hygien

 

4.11.1 Lokaler och utrustning ska hålla en ren och god hygienisk standard
4.11.2 Dokumenterade procedurer för rengöring, måste finnas på plats för all utrustning
4.11.5 Utrustningens renlighet måste kontrolleras
4.11.6 Produkter och rengöringsverktyg måste identifieras efter användning, med en färg. 

De måste vara rena och förvaras hygieniskt

 

BIOCLEAN® AL HP klar att använda finns i superkoncentrerad version

www.detergentnettoyant.com

 

 

Kraftfullt tvättmedel med 4 funktioner, rengörings-, avfettnings-, avkalknings-, dekontamineringsmedel. Godkänt för NSF A1. Fritt från HC MOSH/POSH MOAH. Inga Farosymboler. Diffusor DETECT BLUE(r) detekterbar. Biologiskt nedbrytbar. Kan användas på släta ytor, alla substrat. BIOCLEAN AL HP rengöringsmedel IBIOTEC, användningsklart, uppfyller kraven i enlighet med NSF H1 , flamsäkert, inga farosymboler, fritt från KOLVÄTEN, MOSH, MOAH, för borttagning av alla svårborttagliga föroreningar av organiskt eller oorganiskt ursprung. Produkt för industriellt underhåll. Produkter fria från mosh posh moah. fett fritt från mosh posh moah. smörjmedel fria från mosh posh moah. lösningsmedel fria från mosh posh moah. avfettningsmedel fria från mosh posh moah. rengöringsmedel fria från mosh posh moah. oljor fria från mosh posh moah. MOSH MOAH-bestämmelse. MOSH POSH MOAH Kraftfullt tvättmedel med 4 funktioner, rengörings-, avfettnings-, avkalknings-, dekontamineringsmedel. Godkänt för NSF A1. Fritt från HC MOSH/POSH MOAH. Inga Farosymboler. Diffusor DETECT BLUE(r) detekterbar. Biologiskt nedbrytbar. Kan användas på släta ytor, alla substrat. BIOCLEAN AL HP rengöringsmedel IBIOTEC, användningsklart, uppfyller kraven i enlighet med NSF H1 , flamsäkert, inga farosymboler, fritt från KOLVÄTEN, MOSH, MOAH, för borttagning av alla svårborttagliga föroreningar av organiskt eller oorganiskt ursprung. Produkt för industriellt underhåll. Produkter fria från mosh posh moah. fett fritt från mosh posh moah. smörjmedel fria från mosh posh moah. lösningsmedel fria från mosh posh moah. avfettningsmedel fria från mosh posh moah. rengöringsmedel fria från mosh posh moah. oljor fria från mosh posh moah. MOSH MOAH-bestämmelse. MOSH POSH MOAH

 

 

Producera, smörja, rengöra, skydda
IBiotec
® Tec Industries® Service 
erbjuder ett komplett utbud av
branschspecifika produkter

 


 

Önskar du:

 

ett gratis varuprov
en teknisk rekommendation
ett datablad
ett säkerhetsdatablad

 

- Kontakta oss -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

tillverkare av kemisk-tekniska produkter,
tackar dig för ditt besök.IBiotec® Tec Industries®Service finns på: YOUTUBE