český हिन्दी 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano 한국의 magyar Nederlands Polskie Português Român Slovenščina slovenský Svenska Türkçe tiếng việt
IBIOTEC® BIOCLEAN® AL HP Sẵn sàng sử dụng

 

SN PHM CHC NĂNG QUADRUPLE

Cht làm sch - Cht ty du m

Cht kh cn - Kh nhim độc

Đối vi ngành nông sn

ISO 22 000 - Kế hoch HACCP

 

 

 

Tuân th Khuyến ngh ca y ban (EU) 2017/84 ngày 16 tháng 1 năm 2017 v vic giám sát hydrocacbon du khoáng trong thc phm và trong các vt liu và vt phm d định tiếp xúc vi thc phm

Cht ty ra làm sch, ty du m được đảm bo không cha HC, không cha MOSH / POSH và không cha MOAH

Báo cáo phân tích s 21/009486 phù hp vi tiêu chun DIN / EN 16.995

(LC, GC-FID) có sn theo yêu cu

 

 

Chất tẩy rửa 4 chức năng mạnh mẽ khử cáu cặn khử nhiễm bẩn. Được phê duyệt là NSF A1. Đảm bảo không chứa HC, MOSH/POSH và MOAH. Không có biểu tượng nguy hiểm. Bộ khuếch tán BLUE(r) DETECT có thể phát hiện được. Phân hủy sinh học. Sử dụng được trên mọi bề mặt, mọi chất nền. BIOCLEAN AL HP Chất tẩy rửa làm sạch IBIOTEC, sẵn sàng sử dụng, được NSF H1 phê duyệt, không bắt lửa, không có biểu tượng nguy hiểm, không có HC, MOSH, MOAH, để loại bỏ tất cả ô nhiễm hữu cơ hoặc vô cơ cứng đầu. Sản phẩm bảo dưỡng công nghiệp. sản phẩm không có mosh posh moah. mỡ không có mosh posh moah. dầu bôi trơn không có mosh posh moah. dung môi không có mosh posh moah. chất tẩy nhờn không có mosh posh moah. chất tẩy rửa không có mosh posh moah. dầu không có mosh posh moah. Các quy định MOSH MOAH. MOSH POSH MOAH 

 

 

   

KHÔNG BT LA

 

CÓ KH NĂNG PHÂN HY SINH HC OECD

 

ĐẢM BO không cha axit ăn da,

kali
phốt phát, amin

HC, MOSH/POSH, MOAH

và dung môi

 

TT C CÁC B MT

 

TT C CÁC CHT NN

TT C CÁC VT LIU

 

Tất cả các thiết bị có thể được tách khỏi bao bì của chúng tôi và có thể gây nguy hiểm trong trường hợp vô tình tiếp xúc với thực phẩm có thể dễ dàng được xác định bằng cách kiểm tra trực quan hoặc phát hiện bằng máy.

Khám phá toàn bộ phạm vi của chúng tôi tại đây 

www.produitsindustriesagro-alimentaires.com

 

 

KẾ HOẠCH AN TOÀN THỰC PHẨM HACCP
4.11 Yêu cầu bảo trì và vệ sinh

 

4.11.1 Bề mặt và thiết bị phải được giữ trong điều kiện vệ sinh tốt và sạch sẽ
4.11.2 Quy trình vệ sinh được lập thành văn bản phải được áp dụng cho tất cả thiết bị
4.11.5 11.5 Phải kiểm tra độ sạch của thiết bị
4.11.6 11.6 Các sản phẩm và dụng cụ làm sạch phải được phân định theo mục đích sử dụng với màu tương ứng. Chúng phải sạch sẽ và được bảo quản hợp vệ sinh

 

BIOCLEAN® AL HP sẵn sàng sử dụng tồn tại ở phiên bản siêu đậm đặc

www.detergentnettoyant.com

 

 

Chất tẩy rửa 4 chức năng mạnh mẽ khử cáu cặn khử nhiễm bẩn. Được phê duyệt là NSF A1. Đảm bảo không chứa HC, MOSH/POSH và MOAH. Không có biểu tượng nguy hiểm. Bộ khuếch tán BLUE(r) DETECT có thể phát hiện được. Phân hủy sinh học. Sử dụng được trên mọi bề mặt, mọi chất nền. BIOCLEAN AL HP Chất tẩy rửa làm sạch IBIOTEC, sẵn sàng sử dụng, được NSF H1 phê duyệt, không bắt lửa, không có biểu tượng nguy hiểm, không có HC, MOSH, MOAH, để loại bỏ tất cả ô nhiễm hữu cơ hoặc vô cơ cứng đầu. Sản phẩm bảo dưỡng công nghiệp. sản phẩm không có mosh posh moah. mỡ không có mosh posh moah. dầu bôi trơn không có mosh posh moah. dung môi không có mosh posh moah. chất tẩy nhờn không có mosh posh moah. chất tẩy rửa không có mosh posh moah. dầu không có mosh posh moah. Các quy định MOSH MOAH. MOSH POSH MOAH Chất tẩy rửa 4 chức năng mạnh mẽ khử cáu cặn khử nhiễm bẩn. Được phê duyệt là NSF A1. Đảm bảo không chứa HC, MOSH/POSH và MOAH. Không có biểu tượng nguy hiểm. Bộ khuếch tán BLUE(r) DETECT có thể phát hiện được. Phân hủy sinh học. Sử dụng được trên mọi bề mặt, mọi chất nền. BIOCLEAN AL HP Chất tẩy rửa làm sạch IBIOTEC, sẵn sàng sử dụng, được NSF H1 phê duyệt, không bắt lửa, không có biểu tượng nguy hiểm, không có HC, MOSH, MOAH, để loại bỏ tất cả ô nhiễm hữu cơ hoặc vô cơ cứng đầu. Sản phẩm bảo dưỡng công nghiệp. sản phẩm không có mosh posh moah. mỡ không có mosh posh moah. dầu bôi trơn không có mosh posh moah. dung môi không có mosh posh moah. chất tẩy nhờn không có mosh posh moah. chất tẩy rửa không có mosh posh moah. dầu không có mosh posh moah. Các quy định MOSH MOAH. MOSH POSH MOAH

 

 

Sản xuất,bôi trơn,lau chùi,bảo vệ, 
Dịch vụ IBiotec
® Tec Industries® 
Phục vụ cho một phạm vi đầy đủ 
các sản phẩm ngành công nghiệp cụ thể.

 


 

Bạn mong muốn  :

 

một mẫu miễn phí

một đề xuất kỹ thuật

một bảng kỹ thuật

một bảng dữ liệu an toàn

 

- Hãy liên hệ với chúng tôi -

 


Dịch vụ IBiotec® Tec Industries®

nhà sản xuất sản phẩm hóa học kỹ thuật, 
cám ơn bạn đã ghé thăm.Dịch vụ IBiotec® Tec Industries® được phát trên : YOUTUBE